Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji
Identyfikator zasobu
K IV 1611
Rodzaj obiektu
czasopismo
Autor
praca zbiorowa
Tytuł obiektu
Informator Muzeum w Grudziądzu, Rok III, nr 1-12/1962 (styczeń-grudzień)
Lokalizacja
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Licencja
Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

„Informator Muzeum w Grudziądzu” był czasopismem wydawanym od maja 1960 r. przez Muzeum w Grudziądzu. Początkowo jako miesięcznik, następnie dwumiesięcznik i w końcu kwartalnik „Informator Muzeum w Grudziądzu” ukazał się w liczbie 144 numerów, ostatni wydano w roku 1988.
Pomysł wydawania własnego czasopisma muzealnego – jako cyklicznego „Biuletynu Muzeum w Grudziądzu” – wyszedł od Herberta Wilczewskiego (kierownika Muzeum w latach 1958-1960). Wkrótce okazało się jednak, że Muzeum nie ma prawa wydawać czasopisma. Zmieniono więc tytuł na „Informator”, który nie sugerował wydawnictwa ciągłego. „Informator Muzeum w Grudziądzu” nie mógł przekroczyć objętości jednego arkusza, tj. 16 stron – na każde obszerniejsze wydawnictwo trzeba było uzyskać dodatkowo zgodę Ministerstwa Kultury i Sztuki, a kolejne numery pisma nanoszono ręcznie, unikając w ten sposób zastrzeżeń cenzury, co przy nakładzie 400-500 egzemplarzy było sprawą dość uciążliwą. Papier był reglamentowany, czasem Muzeum otrzymywało przydział papieru – po uprzednim zatwierdzeniu planu wydawniczego na dany rok – z Ministerstwa, czasem kupowało bezpośrednio w wytwórni. Wydawnictwo to drukowane było w Grudziądzkich Zakładach Graficznych. [B. Sikorska-Nowacka, M. Wesołowski „Zarys historii Muzeum w Grudziądzu. Działalność oświatowa Muzeum w latach 1945-2004” w: „120 lat Muzeum w Grudziądzu”, 2004]