Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji

Podstawowe informacje o Partnerze

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku mieści się w centrum miasta i dzięki tej lokalizacji  gwarantuje wszystkim użytkownikom, a w szczególności osobom niepełnosprawnym, łatwy dostęp do biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza od początku swego funkcjonowania włączyła się w szereg działań wspierających dostęp do kultury poprzez promocję czytelnictwa, książek oraz dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu włocławskiego. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór, ale również jako instytucja o uniwersalnym charakterze zaspokaja potrzeby użytkowników w bardzo szerokim zakresie – usług informacyjnych, edukacyjnych, wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz realizuje różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

W propagowaniu działań i aktywizowaniu czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza służą między innymi: wystawy, wernisaże, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, działalność wydawnicza i promocyjna, spotkania autorskie, konkursy literackie

i plastyczne. Stałym elementem działalności kulturalno-oświatowej jest współpraca z placówkami oświatowymi i środowiskami tworzącymi kulturę regionu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza w II połowie 2018 roku przystąpiła do projektu „Kultura w zasięgu 2.0. Cel tego projektu to przede wszystkim digitalizacja naszych  zbiorów bibliotecznych, które chcemy uchronić przed zniszczeniem.

W latach 2020-2022 biblioteka przeszła gruntowny remont. Rozpoczęła się modernizacja i przebudowa budynku biblioteki przy ul. Warszawskiej 11/13. Biblioteka przeniosła się do tymczasowej siedziby przy Placu Staszica 1.

Po dwóch latach modernizacji, biblioteka otworzyła odmienioną siedzibę główną, gdzie znajdują się dwa nowe działy: Mediateka i Stefa Dziecka. Zostały one wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny m.in: konsole PlayStation 5, bieżnię VR, interaktywną podłoga, stolik multimedialny.

Obecnie wypożyczalnia zajmuje dwie kondygnacje. Na jednym poziomie znajduje się beletrystyka, a na drugim literatura popularnonaukowa oraz czytelnia z księgozbiorem regionalnym, dostępem do licznych tytułów prasowych i stanowisk komputerowych.