Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji

Podstawowe informacje o Partnerze

Muzeum Fotografii jest jednym z obiektów leżących na Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy. Od listopada 2004 roku działa przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Muzeum przede wszystkim pielęgnuje pamięć o działającej w mieście przed II wojną światową Fabryce Płyt Fotograficznych ALFA założoną w 1926 roku przez Mariana Dziatkiewicza przy ul. Garbary 3 w Bydgoszczy (obecnie teren kampusu WSG) oraz późniejszych Bydgoskich Zakładach Fotochemicznych FOTON i Bydgoskim Towarzystwie Fotograficznym.  W jego zbiorach liczących ponad 4000 eksponatów znajdują się m.in.: aparaty fotograficzne (drewniany aparat studyjny z końca XIX wieku, Leica z 1933 roku), powiększalniki, akcesoria fotograficzne, kamery filmowe, projektory, negatywy i fotografie (między innymi autorstwa Jana Bułhaka, Edwarda Hartwiga, Jerzego Wardaka, Jerzego Riegla, Andrzeja Maźca), książki i czasopisma (Almanach Fotografii Wileńskiej z 1931 roku), dokumenty i pamiątki rodzinne.

Poza gromadzeniem i opieką nad obiektami posiadającymi wartość historyczną, muzeum prowadzi działalność  badawczo-naukową,  wydawniczą, edukacyjną oraz wystawienniczą.