Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji

Podstawowe informacje o Partnerze

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej.

 

Utrwala pamięć o przeszłości miasta i regionu, upamiętnia historie wielu kultur i czasów. Jest miejscem, gdzie tradycja przeplata się ze współczesnością tworząc nowoczesną instytucję. Kształtuje świadomość tożsamości ze swoją „małą ojczyzną”, wpajając najmłodszym pokoleniom wartości patriotyczne i historyczne. Dąży do stworzenia sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i dostępu do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności czy pochodzenia.