Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji

Podstawowe informacje o Partnerze

Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powołane zostało Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW. W strukturze Biblioteki powstał Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcja Muzeum Uniwersyteckie. Etap tworzenia Muzeum wspomagał powołany przez Rektora Zespół ds. Organizacji Muzeum Uniwersyteckiego.

Misją Muzeum jest gromadzenie pamiątek związanych ze Wyższą Szkołą Nauczycielską (utworzoną w 1969 r.) oraz jej następczyniami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną (1974-2000), Akademią Pedagogiczną (2000-2005) i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (2005-). Zadaniem Muzeum będzie ukazanie miejsca i roli Uniwersytetu w życiu miasta, regionu, Polski oraz w światowej nauce.

Zasadnicza część zbiorów prezentować ma rozwój Uczelni jako instytucji (struktury i infrastruktury) akademickiej oraz osób związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego- pracowników, studentów, absolwentów, a także jednostek współpracujących z UKW. Ważnym elementem będzie ukazanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, artystycznych, sportowych i in. oraz życia codziennego Uniwersytetu (toku studiów, karier pracowników). Stąd do Muzeum pozyskiwane są dokumenty odnoszące się do działalności uczelni: sprawozdania, wczesne dyplomy, dyplomy doktorów honoris causa, nominacje profesorskie, wybitne prace uczonych, zdjęcia, nagrania, wywiady, serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki studenckie), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, puchary, portrety, plany i in.), a także elementy wyposażenia mające znaczenie dla historii instytucji Uniwersytetem.

Zbiory są magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW. Ekspozycje czasowe znajdą się w różnych budynkach UKW. Część obiektów prezentowana ma być także w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej http://kpbc.ukw.edu.pl, w bazie „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” http://pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl/ oraz repozytorium http://repozytorium.ukw.edu.pl/.