Przejdź do głównej treści Przejdź do głównej nawigacji

Podstawowe informacje o Partnerze

Biblioteka Główna powstała w 1945 roku, otwarto ją w maju 1947 roku. W chwili otwarcia księgozbiór liczył 44 tys. woluminów a podstawy księgozbioru stworzyły zbiory licznych instytucji, biblioteki podworskie, szkolne i prywatne – głównie z terenu Pomorza – oraz dary bibliotek krajowych i zagranicznych. Pierwszą siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w którym bibliotekarze gromadzili i opracowywali zbiory od czerwca 1945 r. Później jeszcze dwukrotnie Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zmieniała swoją lokalizację. Najpierw w 1947 r. otrzymała samodzielny gmach przy ul. Chopina, a w 1973 r. przeniosła się do nowego budynku, specjalnie dla niej zaprojektowanego i zbudowanego w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach. Dziś Biblioteka Główna i inne biblioteki wydziałowe z Torunia i Bydgoszczy tworzą jednolitą sieć biblioteczno-informacyjną zwaną Biblioteką Uniwersytecką. W skład Biblioteki wchodzi także Muzeum Uniwersyteckie, które gromadzi zabytki dziedzictwa kultury polskiej także tej na wychodźstwie.

Od 1947 r. Biblioteka otrzymuje egzemplarz obowiązkowy druków wydanych w Polsce, przyjmuje wiele darów, wymienia książki i czasopisma z instytucjami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, co stanowi trzon główny jej kolekcji. Istotnym dla Uniwersytetu jest także gromadzenie kolekcji specjalnych, które wpisują się nie tylko w tradycję regionu, uczelni czy miasta, ale także wychodzą poza granice kraju. Do szczególnych kolekcji należą: Pomeranica, Baltica, Vilniana, Copernicana, Toruniensia i zbiory emigracyjne.

Jednak z punktu widzenia nowoczesnej instytucji naukowo-badawczej najważniejsze są w tej chwili usługi i zasoby elektroniczne, które biblioteka udostępnia w odmiennych formach (e-książki, e-czasopisma, artykuły, mapy cyfrowe, druki ulotne itp.) na różnych platformach. Wspierają i przyspieszają one innowacje oraz wymianę naukową. Wszystkie zasoby tradycyjne i elektroniczne stanowią ponad 3 milionowy zasób, który służy zarówno badaniom naukowym, jak i dydaktyce akademickiej.

Wybrane dzieła
Partnera

Brak wyników.